JAZYKOVÁ ŠKOLA V KOŠICIACH

TELEFÓN: 0905 250 206 / EMAIL: office@reallanguageschool.sk

PONUKA SLUŽIEB

PREKLADY


Anglicky text

Zabezpečíme profesionálne prekladateľské služby zo/do slovenského a anglického jazyka.


Zmluvy a právne dokumenty

Záverečné, diplomové a dizertačné práce

Slohy, články alebo knihy

Reklamné slogany, brožúry, letáky a prospektyPredbežne stanovená cena je 16 € bez DPH za štandardnú A4 stranu, t. j. 1800 znakov. Cena sa však môže zmeniť, záleží to od druhu textu a požiadaviek klienta.TLMOČENIE


Sluchadla

Profesionálny tlmočníci pre Vás a Váš biznis.


Jazyková škola Real pre Vás zaobstará kvalifikovaných, skúsených a profesionálnych slovensko-anglických tlmočníkov, ktorí splnia všetky Vaše požiadavky.

Po zaslaní Vašich požiadaviek na office@reallanguageschool.sk Vás obratom oboznámime s presne stanovenou cenou Vami požadovanej služby.


Predbežne stanovená cena za poskytovanie tejto služby je 25€/60min bez DPH. Táto cena sa však môže zmeniť, v závislosti od druhu tlmočenia a požiadaviek klienta.KOREKTÚRA TEXTOV


Slová

Máme vysokoškolsky vzdelaných lektorov z Veľkej Británie a z USA, ktorí Vám veľmi radi pomôžu, aby Vaše anglické texty plne zodpovedali anglickej gramatike a štylistike.


Zmluvy a právne dokumenty

Záverečné, diplomové a dizertačné práce

Slohy, články alebo knihyPredbežne stanovená cena je 9 € bez DPH za štandardnú A4 stranu, t. j. 1800 znakov. Cena sa však môže zmeniť, záleží to od druhu textu a požiadaviek klienta.


Why choose Real language School?

Excellent Teachers

Great Atmosphere

Outstanding Value

Good prices

Real Language School is different

Amazing location with free parking

Real Language School s.r.o.

Tajovského 17

040 01 Košice

+421 905 250 206

+421 918 654 957

  office@reallanguageschool.sk