JAZYKOVÁ ŠKOLA V KOŠICIACH

TELEFÓN: 0905 250 206 / EMAIL: office@reallanguageschool.sk

PONUKA KURZOV

KONVERZAČNÉ KURZY


Nasi lektori

Zlepšite si s nami svoju angličtinu a komunikačné zručnosti.


Lektori z Veľkej Británie a iných anglicky hovoriacich krajín

Reálne situácie priamo na hodinách

Viditeľné výsledky už po krátkom čase za prijateľnú cenu

Učebné materiály v cene

Najobľúbenejšie kurzy v našej jazykovej školeOBCHODNÁ ANGLIČTINA


Business, scrabble

Ponúkame širokú škálu kurzov, z ktorej si môžete vybrať.


Intenzívny kurz základnej ústnej a písomnej komunikácie

Angličtina pre zdravotnícky personál

Angličtina pre budúce opatrovateľky

Telefonické rozhovory v anglickom jazyku

Písanie esejíPRÍPRAVA NA CERTIFIKÁTY


Diplom

Ponúkame prípravné kurzy na VŠETKY Cambridge-ské skúšky.


PET - Preliminary English Test (Úvodný test z anglického jazyka)

FCE - First Cambridge Certificate (Prvý Cambridge-ský certifikát)

CAE - Certificate in Advanced English (Certifikát z angličtiny pre pokročilých)

CPE - Certificate of Proficiency in English (Najvyšší Cambridge-ský certifikát)

BEC - Business English Certificates (Certifikáty z obchodnej angličtiny, stupne 1-3)

IELTS - International English Language Testing System (Medzinárodný jazykový systém na ohodnotenie úrovne angličtiny)


Why choose Real language School?

Excellent Teachers

Great Atmosphere

Outstanding Value

Good prices

Real Language School is different

Amazing location with free parking

Real Language School s.r.o.

Tajovského 17

040 01 Košice

+421 905 250 206

+421 918 654 957

  office@reallanguageschool.sk